مقالات

بیشتر
بیشتر
  raiejiwmobinaw1401-12-06

  اگر تعجب می کنید که چرا اخیراً مصرف سوخت خودروی شما زیاد شده است یا چرا هنگام رانندگی، فرمان کمی کند عمل می کند و یا حتی چرا احساس می کنید که ارتفاع ماشین کم شده است، همگی نیاز به

  raiejiwmobinaw1401-12-06

  لنت خودرو یکی دیگر از اجزای حیاتی این وسیله نقلیه است که پس از مدتی فرسوده شده و نیاز به جایگزینی دارد. اما تعویض این قطعه به همین سادگی ها هم نیست و نیازمند دانش و مهارت کافی می باشد.

  raiejiwmobinaw1401-10-26

  در هر خودرویی، لرزش موتور طبیعی است. این به علت فعالیت موتور و دیگر بخش های مرتبط با آن می باشد بنابراین جای نگرانی وجود ندارد اما اگر این لرزش شدید شود و احساس ناخوشایندی را برای سرنشینان به وجود

  raiejiwmobinaw1401-10-21

  سنسور اکسیژن در ماشین شما به طور مداوم محتوای اکسیژن موجود در گازهای خروجی از موتور را اندازه گیری می کند. این اطلاعات را به رایانه خودرو اعلام کرده تا مخلوط سوخت و هوای مناسب را تنظیم کند و موتور